Keresztényweb Kereső

A Sátán és a bukott angyali lények
Hisszük, hogy a Sátánt Isten angyal­fejedelemnek teremtette. Ő azonban felfuvalkodott, és Isten ellenségévé vált. Az angyalok harmadrészét fellázította; tudatos, személyes szellemi hatalom, a bukott, gonosz angyalok vezére. Levettetett a mennyből, a földre hozta a lázadás szellemét. Bűnbe ejtette Évát és Ádámot. Folyton az igaz Isten ismerete ellen munkálkodik; gonosz célja érde­kében a világosság angyalának tudja álcázni magát.
Tudja, hogy osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban lesz, ezért igyekszik az embereket is magával rántani. Munkája igen kiterjedt, de Isten határt szabott működé­sének, és Krisztus örök érvényű győzelmet aratott felette a Golgotán.
Figyelem: jelölj ki magadnak tetszőleges szöveget az autómata felolvasáshoz! Kijelölés után kattints a megjelenő hangszóró ikonra (mobilon nem működik).

 Elolvasandók az Ézs 14,12-14. versei (vö. Ez 28,1-19).
 Farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre (Jel 12,4).
 Láttam a Sátánt villámként leesni az égből (Lk 10,18).
Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van (Jel 12,12).
Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni; és azért többé nem volt maradása a mennyben (Jel 12,7-8).
Levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket (Jel 12,10).
 Elolvasandó: 1Móz 3,1-13.
 Maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát (2Kor 11,14).
 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké (Jel 20,10).
 Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre (Mt 25,41).
Halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik (Ef 2,1-2).
 Az ÚR megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚRnak: A földön barangoltam, ott jártam-keltem (Jób 1,6-7).
Ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el (1Pt 5,8).
Megakadályozott minket a Sátán (1Thessz 2,18).
 Az ÚR ezt felelte a Sátánnak: A kezedbe adom, csak az életére vigyázz (Jób 2,6)!
„Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." (Lk 22,31-32)
 Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod (1Móz 3,15).
E világ fejedelme megítéltetett (Jn 16,11).
Részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt (Zsid 2,14).
http://www.agape.punkosdi.hu/32-satan-es-bukott-angyali-lenyek  

Közösségi megosztás
Pin It
A házasság és a család

A házasság és a család
Hisszük, hogy a házasságot Isten sze­rezte, megáldotta, és célját meghatá­rozta. [ ... ]

TanításokTovább...
Paradoxology - Istendicsőítés

Paradoxology - Istendicsőítés


With You (Paradoxology) | Official Music Video | Elevation Worship

https://www.youtube.com/watch?v=1ouhG6iPhxI  [ ... ]

ZeneTovább...
Szent Szellem - Isten filmje

Szent Szellem - Isten filmje
Olyan felvételeket fogsz most itt látni, amit csak Isten tud megrendezni [ ... ]

FilmekTovább...
Baptist Theológiai Akadémia

Baptista Teológiai Akadémia
Cím: 1068 Budapest Benczúr utca 31.
Tel: 06(1)342-7534/127
Email: bta [KUKAC] [ ... ]

Iskola-TanulmányTovább...
Az úrvacsora

Az úrvacsora
Hisszük, hogy az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus szerezte azzal a céllal, hogy szenvedésére [ ... ]

TanításokTovább...
A megváltás

A megváltás
Hisszük, hogy Jézus Krisztus, a töké­letes isteni személy, az Atya akara­tának enge­delmeskedve [ ... ]

TanításokTovább...
Áldott légy, te börtön

Áldott légy, te börtön
A kereszténység egyik legbrutálisabb filmje. A román kommunizmus alatt [ ... ]

FilmekTovább...
Októberi csecsemő - mozifilm

Októberi csecsemő - mozifilm
A történet alapját az abortusztúlélő, Gianna Jessen bizonysága adta. Gianna [ ... ]

FilmekTovább...