Keresztényweb Kereső

A megigazulás
Hisszük, hogy a megigazulás Istennek az a kegyelmi döntése, mely szerint Jézus Krisztus váltsághalála és meg­váltó műve alapján a megtérő bűnöst felmenti a bűnösség vádja és a bűneiért járó büntetés alól, kegyelmébe fogadja, és Krisztus igazságát neki tulajdonítva az Istennel való közösségét helyre­állítja. Ez akkor történhet meg, ha a bűnös em­ber hittel elfogadja Krisztust megváltójául, és elismeri az ő kizárólagos üdvösségszerző érde­mét.
Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében (Róm 5,1-2).
Figyelem: jelölj ki magadnak tetszőleges szöveget az autómata felolvasáshoz! Kijelölés után kattints a megjelenő hangszóró ikonra (mobilon nem működik).

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által (Róm 3,24).
Az üdvösség
Hisszük, hogy az üdvösség az Úr Jézus Krisztus befejezett váltságműve alap­ján, hit által, kegyelemből adatik az ember számára.
Az üdvösség - az örök élet - az Istennel való életközösséget jelenti, melynek áldásai már itt, a földi lét alatt elkezdődnek és megta­pasz­talhatók, ám tökéletesen majd az örökké­valóságban teljesednek ki.
A hívőknek az üdvösségben való megmara­dásával kapcsolatban a Szentírás Isten megtartó hatalmát és a hívők engedelmességének fontos­­ságát egyaránt hangsúlyozza.
 Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett (Zsid 9,12).
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok (1Tim 1,15).
És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk (ApCs 4,12).
 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez (Ef 2,8).
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban (Róm 6,23).
 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust (Jn 17,3).
 Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" (2Kor 6,2)
„Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia." (Lk 19,9)
 De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk (Róm 13,11).
Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét (1Pt 1,8-9).
 Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben (1Pt 1,5).
Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből (Jn 10,28-29).
 Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra (Zsid 2,1-3).
De aki mindvégig kitart, az üdvözül (Mt 24,13).
Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké (1Kor 15,2).
http://www.agape.punkosdi.hu

Közösségi megosztás
Pin It
Székhelyszolgáltatás

Székhelyszolgáltató keresztény tulajdonossal.
Szolgáltatásaink:
1. Székhely biztosítása
2. Levelezési [ ... ]

SzolgáltatásokTovább...
Jefte Áttörés Evangelista Szolgálat

Jefte Áttörés
Evangelista Szolgálat - Szabó Csaba


Új, felfüggesztett, kétméteres plakátok illusztrálják [ ... ]

EvangelizációTovább...
Az ember bűne és bukása

Az ember bűne és bukása
Hisszük, az embert Isten úgy és arra teremtette, hogy közösségben éljen [ ... ]

TanításokTovább...
Fogas Hangszer

Fogas Hangszer
Keresztény hangszerkészítő.
Fogas Viktor gitárkészítő vagyok. Több mint tíz éve [ ... ]

SzolgáltatásokTovább...
Mindent Elsöprő Szerelem

Mindent Elsöprő Szerelem
Isten nem szellemi hadviseléssel győzte le a világot, hanem a szeretetével.
2008-ban [ ... ]

FilmekTovább...
Life Academy

Keresztény MMORPG computeres játék:
Élet Akadémia (Life Academy)
Keresztény internetes közösségi [ ... ]

JátékokTovább...
Képzeld el... Ahol a valóság és a prófécia találkozik

Képzeld el...
A kislányod pedofilok kezébe kerül....
És te nem tehetsz semmit.
Barátaid hátat fordítanak...
Mert [ ... ]

EvangelizációTovább...
Feltétel nélküli szeretet

Feltétel nélküli szeretet
Apró sztori, hatalmas szívvel.
Mindenkinek látni kell, mert bemutatja [ ... ]

FilmekTovább...